شرکت پیشتاز بهینه راستین

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • عایق پلی یورتان پاششی چیست؟

    پلی یورتان از ترکیبات هیدروژن دار و ایزوسیانات تشکیل شده‌ و جزء مواد پر مصرف در جهان است. این ماده از به اشکال متنو ...