کافه کتاب

انتشارات، رسانه و کتاب
  • آیا می‌توان به پدیده‌ای نوآورانه برای افزایش سرانه مطالعه در کشور دل بست؟!

    گزارشی از کافه کتاب، منبعی برای چکیده فارسی

    بنا به گزارشات رسمی، سرانه مطالعه در میان مردم ایران به شدت پایین بوده، چیزی در حدود 8 دقیقه و این مورد در قشر جوان ...