دکتر پریسا یوسف فام - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • گرفتن نوار عصب و عضله نقش مهمی در درمان تونل کارپ دارد

    نوار عصب و عضله در تشخیص سندرم تونل کارپ

    سندروم تونل کارپ یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که برای انجام نوار عصب و عضله به کلینیک‌های نوار عصب و عضله ارجاع ...