رویداد ماراتُن برنامه نویسی موبایل در حوزه سلامت هاکاهلث 2019

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار