کمپین اونم هست

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • اونم هست، بدون تاریخ انقضا 

    مدیر کمپین «اونم هست» با اعلام این موضوع که زمان مشخصی برای پایان دادن به فعالیت کمپین تعیین نشده است گفت: اهداف این ...