دکتر داداشی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • دکتر میلاد حسین زاده داداشی میتکر سبک پنوماتیک در آموزش

    نگاهی دیگر به فاصله‌های موسیقی

    پس از ارائه روش پنوماتیک در آموزش موسیقی توسط دکتر میلاد حسین زاده داداشی، او با توجه به علم ریاضی به ریشه‌های علم م ...