شرکت فروش برنج شمال

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • آخرین قیمت روز برنج شمال در سال 98

    برنج شمال از جمله محصولاتی است که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه بازار داخلی قرار گرفته است. دلیل آن هم کیفیت برنج ...

  • فروشنده برنج شمال هاشمی در کشور

    آغاز عرضه و فروش برنج شمال درجه یک

    تولید کننده/ خدمات دهنده فعال عرصه برنج ایرانی کشور، برنج شمال هاشمی را با امکان سورتینگ شده و بدون خرد از 97/1/20 ب ...