نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در ایران

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • هشتم ماه مه، روز جهانی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

    بشردوستی همیشه و همه جا

    هشتم ماه مه مصادف با 18 اردیبهشت، سالروز تولد بنیان گذار نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، هانری دونان است. همه ...