کلینیک پوست و مو ساعی

سایر مراکز و اماکن
  • سیر تحول زیبایی بشر از 1950 تا 2019

    از اوایل دهه 1950 تا 1980، تنها روش کاشت مو موجود، روش «گرفت برداری» استاندارد بود که در آن روش یک تکه بزرگ از پوست ...