• انتخاب رول حرارتی مناسب برای خریدی بهینه

    آشنایی با خصوصیات انواع رول حرارتی وندا

    هنگامی که قرار است از کارت خوان برای پرداخت وجه استفاده شود در انتهای کار کاغذی ارائه می‌شود که در آن مبلغ خرید ذکر ...