مرکز بهداشت و سلامت آنلاین نسخه

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • کاندیدهای کاشت مو به روش FIT

    در بیمارانی که از روش‌های کم تهاجم جراحی با حداقل میزان برش، خونریزی، بخیه و اسکار استقبال می‌کنند، روش کاشت مو FIT، ...