ماسک نانوپاک

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • محصول جدید نانو پاک رونمایی شد

    عرضه ماسک اربعین به بازار

    محصول جدید نانو پاک با نام ماسک پیاده روی اربعین در نمایشگاه فناوری‌های دانش بنیان و مردم رونمایی و به بازار عرضه شد.