مدرن

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • آموزش پیشگیری از پوسیدگی دندان

    هزینه‌های دندانپزشکی امروزه این خدمات را از سبد خانواده‌ها حذف کرده و جامعه را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این د ...