گروه وکلای یسنا

خدمات حقوقی و قانونی و وکالت
  • مراحل طلاق توافقی

    فرایند طلاق توافقی حدوداً دو ماه به طول می‌انجامد و پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه خانواده، تشریفات معمول ط ...