شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کارن پرواز پارسیان

خدمات توریسم، گردشگری، مسافرتی، خطوط هوایی