دکتر بسپار

صنعت پلیمر، لاستیک، پلاستیک، رنگ، رزین و کامپوزیت
  • تریس نونیل فنیل فسفیت یک آنتی اکسیدانت جهت استفاده در بسته بندی‌های غذایی

    معرفی تریس نونیل فنیل فسفیت (TNPP)

    ترکیبات آلی فسفیت همچون تریس نونیل فنیل فسفیت (TNPP) می‌توانند با هیدرو پراکسیدهایی که در اثر تخریب اکسایشی و نوری- ...