شرکت تبلیغاتی سنا

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • برگزاری اولین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و مدیریت کسب و کار در اصفهان

    مجتمع تخصصی بسته بندی سنا؛ تخصصی دیگر در نمایشگاه

    به گزارش واحد خبر دبیرخانه اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار، مجتمع بسته بندی سنا، شرکتی متخصص در ...