مرکز توسعه کسب و کار رهنج

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • برگزاری اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار در اصفهان

    شرکت توسعه و تجارت رهنج از غرفه داران نمایشگاه شد

    فعالان حوزه مدیریت با حضور در نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و مدیریت کسب و کار در اصفهان دستاوردها و توانمندی‌های خو ...