تست نفوذ

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • تست آسیب پذیری چیست؟

    تست نفوذ پذیری یا پن تست چیست؟

    آزمون نفوذپذیری یا آزمون نفوذ، پن تست (Penetration Test) فرآیند ارزیابی معیارهای امنیتی است. معیارهای امنیتی از لحاظ ...