گروه مهندسی فرتا - فرجاد توان آسیا

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی