اسکرپ

صنایع تبدیلی، بازیافت و محیط زیستی
  • بررسی ضایعات و بازیافت آهن آلات

    درعصر حاضر با انفجار جمعیت انسانی کره زمین و افزایش روز افزون آلودگی‌های محیط زیست بشر با مشکل کمبود منابع مواجه شده ...