کارمیده

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • کارمیده استخدام می‌کند

    شرکت کارمیده برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت‌های مختلف با بیش از 180 عنوان استخدام می‌کند.