دکتر کامبیز باقرزادی

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • جراحی آخرین گزینه در درمان کمردرد

    گزینه جراحی آخرین راهکار در درمان دیسک کمر است و فقط مواقعی است که سایر درمان‌ها موثر نباشند و بیشتر در مواقعی که فر ...

  • ارتوکین تراپی چیست؟

    ارتوکین Orthokine به طور معمول برای درمان آرتروز بکار می‌رود. ارتوکین تراپی یک راهکار درمانی اثربخش و ارزشمند برای ا ...

  • آشنایی با دوره فلوشیپ درد

    هنگامی که یک فرد برای مدت طولانی درد را تجربه می‌کند یا تحت مراقبت پزشک است و هنوز هم درد را تجربه می‌کند، وقت آن اس ...