جارو مرکزی آرامین

صنعت پخش و توزیع کالا و خدمات مرتبط
  • جارو مرکزی چیست؟

    جارو مرکزی عبارت است از یک جارو برقی بزرگ که در پارکینگ خانه و یا انبار و یا زیرزمین برای تمامی واحدها تعبیه می‌شود ...