منتخب عمران

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • بتن الیافی چیست؟

    الیاف بتن در ساخت بتن مسلح به کار می‌رود و انواع مختلفی دارد که هریک مزایای خاص خود را دارند. در واقع لیف‌ها تکه‌های ...