موسسه مجری شو

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • نخستین همایش نسل هزاره سوم با حضور سیدبشیر حسینی و مهندس ضابط در قم برگزار شد

    قم میزبان اولین همایش نسل هزاره سوم

    اولین همایش نسل هزاره سوم به همت موسسه مجری‌شو و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری خواجه نصیرالدین طوسی در مجتمع یاوران حض ...