سمعک اقدسیه

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • چگونه از سمعک خود استفاده و به آن عادت کنیم؟

    نحوه استفاده صحیح از سمعک

    تجویز سمعک باید توسط کارشناس شنوایی شناس انجام شود. باید پس از دریافت سمعک به خوبی از آن نگهداری و مواظبت کرد و برای ...

  • ویژگی‌های باتری سمعک

    باتری‌های سمعک در اندازه و رنگ‌های مختلفی وجود دارند. عمر باتری یک سمعک به عوامل زیادی بستگی دارد و برای افزایش طول ...