ایران بلیت

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • چگونه کرونا مسیر کسب و کارها را تغییر میدهد

    ایران بلیت وارد عرصه فیلم سازی شد

    از فروش بلیت تفریحی و گردشگری تا ساخت فیلم تلویزیونی و سینمایی، تغییراتی که کسب و کارها باید برای برون رفت از شرایط ...

  • با هدف ارئه خدمات بهتر به مشتریان، از نسخه جدید سایت ایران بلیت رونمایی شد

    نسخه جدید وب سایت ایران بلیت ارائه شد

    باتوجه به نیاز وافر کاربران، وب سایت جدید ایران بلیت از  تاریخ 12 تیر ماه 1399 به روزرسانی و به صورت رسمی فعالیت خود ...