تست و تایپ

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
 • هوش هیجانی چه مواردی را در بر میگیرد و چرا سنجش آن در استخدام مهم است؟

  هوش هیجانی و اهمیت آن در کار

  هوش هیجانی به معنای توانایی افراد در شناخت احساسات خود و مدیریت آن در خود و سایرین است. هوش هیجانی تعصبات یک فرد و ت ...

 • با افزایش مهارت در تکنیک های مصاحبه میتوان از استخدام های اشتباه جلوگیری کرد

  نکات مهم در مصاحبه استخدام

  استخدام یک تعامل دوطرفه است. اگر انتخاب اشتباه صورت پذیرد فرقی نمیکند که کارفرما اشتباه استخدام کند یا متقاضی در ساز ...

 • هوش هیجانی در سال 2020 جزو ده مهارت لازم و برتر هر کارمند خواهد بود.

  ارزش هوش هیجانی در فرآیند استخدام

  سازمان ها برای نقش های مدیریتی از تست های روانشناسی استفاده می کنند ولی هوش هیجانی را ارزیابی نمی کنند. سازمان ها ب ...

 • با در نظر گرفتن 7 فاکتور اصلی میتوانید استخدام خوبی داشته باشید.

  چطور استخدام خوب داشته باشیم؟

  استخدام از جمله وظایفی است که مدیران مختلف درگیر آن می باشند. با در نظر گرفتن 7 اقدام موثر که در این مقاله به آن اشا ...