دکتر سمانه شیرانی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • درمان سرطان دهان

    در ادامه انواع سرطان دهان و نشانه‌های آن بیشتر بررسی شده است.