شرکت تیرچه پیش فشرده ایران bpico

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • تیرچه

    معرفی تیرچه پیش تنیده (bpico)

    تیرچه پیش تنیده یک مقطع بتنی تی شکل است که بتن آن توسط وایرهای مخصوص تحت تنش فشاری قرار گرفته و بهترین جایگزین برای ...