• با هدف ایجاد آگاهی در زمینه انتخاب بهتر محصولات و جلوگیری از انخاب غلط انجام شد

    ارتقا و بهینه سازی سایت شرکت صنعت تک 

    باتوجه به درخواست‌های مکرر کاربران، وب سایت جدید شرکت صنعت تک  از  1399/4/25 به روزرسانی و به صورت رسمی فعالیت خود ر ...