فروشگاه اینترنتی نگار بیوتی شاپ

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • جای جوش، معمولا به صورت، چاله ها، بافت های ناهموار و منافذ پوستی دیده میشود

    چطور جای جوش خود را درمان کنیم؟

    جای جوش یا اثر آن نیز در موارد مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و در برخی موارد مانند یک لکه سیاه و در برخی موارد مانند ا ...