استارتاپ ویکند مشهد

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی