دکتر مجید کیهانی فرد

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • هر آنچه که باید در مورد سرگیجه بدانید

    آیا سرگیجه خطرناک است؟

    سرگیجه حالتی است که در مواقعی باعث احساس چرخش می شود، چرخش سرتان، چرخش اتاق به دور سر و یا حالتهایی که به اصطلاح گفت ...