شرکت کیان پرداز

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • تاسیس دفتر مرکزی فروش در تهران

    افتتاح دفتر مرکزی فروش شرکت کیان پرداز

    شرکت کیان پرداز تولید کننده نرم افزارهای حسابداری، فروشگاهی، نرم افزارهای پخش مویرگی و اندروید می باشد. بدین وسیله ب ...