مدیر حساب

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • همراه مسیر حرفه‌ای یک حسابدار

    داستان برند مدیر حساب

    مدیر حساب در اصل یک پلتفرم آموزش و مشاوره‌ی حسابداری است که با همراهی مشتریان در مسیر رسیدن به موقعیت‌های شغلی عالی، ...