دماگستر

صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات
  • اهمیت طراحی صحیح کولینگ تاور

    طراحی کولینگ تاور در واقع انجام محاسبات اصلی و اساسی جهت کارکرد هرچه بهینه تر این تجهیز در سیستم های سرمایشی است. طر ...