مشاوره در حوزه بازاریابی و برندینگ

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • آیا میان نوع خودرو مخاطبان و تماشای تلویزیون رابطه ای هست؟

    صاحبان چه خودروهایی تلویزیون تماشا نمی‌کنند؟

    در یک بررسی به عمل آمده در میان بیش از 1000 نفر از از صاحبان خودروهای سواری در کشور از طریق نمونه گیری ساده خوشه بن ...