ازکتاب

انتشارات، رسانه و کتاب
  • سرمایه‌گذاری جسورانه صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین

    سرمایه‌گذاری نوآفرین در استارتاپ‌ «ازکتاب»

    در یکی از روز‌های تابستان سال‌۹۷، محمد کنی، حامد کنی، تیمور ستارزاده و جلال سمیعی کنار هم جمع شدند و استارتاپ «ازکتا ...