طب دائم

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
 • چه میزان اختلاف طول اندام‌ها طبیعی و چه میزان اختلاف غیرطبیعی محسوب می‌شود؟

  علت اختلاف طول پاها و درمان آن

  در صورتی که طول پای راست و پای چپ اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند، گفته می‌شود که اندام‌های تحتانی دچار عارض ...

 • زانودرد در هر موقعیتی احتمال دارد سراغ تان بیاید

  نشانه هایی که می گوید زانوی شما مشکل دارد

  وقتی در حال بالا رفتن یا پایین آمدن از پله هستید، وقتی رانندگی می‌کنید و مدت هاست که پشت فرمان اتومبیل تان نشسته و ز ...

 • ورزش هایی برای تقویت زانو

  ورزش هایی که برای تقویت زانو می توانید انجام دهید شامل: محکم کردن زانو، محکم کردن زانو در حالت ایستاده و نشسته، محکم ...