• تست ابزار تقدیم می کند

    معرفی انواع دماسنج و کاربرد آنها

    دماسنج یا ترمومتر گونه ای ابزار اندازه گیری است که بر اساس درجه بندی گرادیان به کنترل دما در حجم های مختلف می پردازد ...