دکتر احمد وصال

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • دکتر احمد وصال، فوق تخصص قلب اطفال

    موارد ضروری اکوکاردیوگرافی قلب جنین

    بیماری های مادرزادی قلب شایع ترین فرم بیماریهای مادرزادی است به طوریکه شیوع بیماریهای مادرزادی در حدود ۱ درصد از بار ...