شرکت پادینا تشخیص ایرانیان

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • دستگاه بیوشیمی BC 1200

    شرکت پادینا تشخیص ایرانیان

    شرکت پادینا تشخیص ایرانیان توانسته است با اتکا به دانش و تجربه ی نیروهای انسانی متخصص خود و فعالیت در حوزه ی تجهیزات ...

  • PADINA TASHKHIS IRANIAN

    شرکت پادینا تشخیص ایرانیان

    شرکت پادینا تشخیص ایرانیان در سال1392 فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون با بیش از7 سال فعالیت مستمر و پویا هم اکنو ...