شرکت آریا تشخیص پارس

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • با حضور شرکت آریا تشخیص پارس، از ایران رخ داد 

    اولین کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس

    ارتقای دانش و ارتباط بین المللی درهمایش کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس در شهر تهران ایران با حضور نمایندگان و کارشناس ...

  • ARYA TASHKHIS PARS

    شرکت آریا تشخیص پارس

    این شرکت با دارا بودن نمایندگی انحصاری محصولات کمپانی های اروپایی و چینی نظیر Accumax , Deltalab , Diagcore Labnovat ...