پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی