دیزل پارسیا

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری
  • قطعی برق و افزایش قیمت در ژنراتور

    بازار سیاه در خرید و فروش ژنراتور برق

    با افزایش قطعی برق ها قیمت ها در بازار ژنراتور های برق به شدت افزایش پیدا کرده ما در این گزارش نگاهی داریم به این مو ...