معصومه نصراله پور

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • کتابی برای درک مفهوم عمیق زندگی

    پروژه 21 راهی کتابفروشی های کشور شد

    به تازگی کتابی از سوی انتشارات نسل نواندیش به عنوان «پروژه 21» منتشر شده است که رویکردی متفاوت در خصوص مفاهیم الهام ...