خبرگزاری فارس من

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • اصطلاح اقتصاد کمبود

    اصطلاح اقتصاد کمبود برای نخستین بار توسط یک اقتصاد دان مجارستانی مطرح شد اصطلاحی که به کمبودهای مزمن در اواخر دهه 19 ...