پایگاه خبری تحلیلی ملت بیدار آنلاین

انتشارات، رسانه و کتاب
  • بایدها و نبایدها در حوزه روابط عمومی

    مدیریت بحران رسانه ای

    یکی از وظایف روابط عمومی مدیریت بحران‌های رسانه‌ای ایجاد شده برای سازمان، ارگان، افراد و برند است و قرار نیست هرکسی ...